DATA KEPEGAWAIAN

STAFF PENDIDIK DAN STAFF KEPENDIDIKAN

TA-TK AL-AZHAR SYIFA BUDI SOLO

NO NAMA KELAS/SENTRA
1 Iin Meyylani, S.Pd Kepala Sekolah
2 Rizki Fitriani, S.Pd Taman Azhar (TA)
3 Wiwik Dwi Setyowati, S.Pd Taman Azhar (TA)
4 Umi Nur Qomariyah, S.Kom Taman Azhar (TA)
5 Marjumi, S.Pd Siti Khodijah (TK A1)
6 Sri Harjanti, S.Pd Siti Khodijah (TK A1)
7 Ana Uswatun Hasanah, S.S Siti Khodijah (TK A1)
8 Risma Kurniawati, S.Pd Siti Aisyah (TK A2)
9 Siti Nur Aini, S.Pd.I Siti Aisyah (TK A2)
10 Rony Mahanani, S.Pd Siti Aisyah (TK A2)
11 Siti Rosidah, S.Psi Siti Hajar (TK B1)
12 Hesti Puspitasari, S.Si Siti Hajar (TK B1)
13 Yuliana Wulandari, S.Pd Siti Hajar (TK B1)
14 Iramawati, S.Pd Siti Syarah (TK B2) /Waka
15 Walyanah, S.Pd Siti Syarah (TK B2)
16 Dian Argapuri, S.Psi Siti Syarah (TK B2)
17 Nisa Permatasari Admin Keuangan
18 Rachmad Budy Hartomo Admin Umum
19 Risa Dwi Cahyaningrum, A.Md. Kep Perawat UKS
20 Sumanto Penjaga
(Visited 302 times, 1 visits today)